Spring til indhold

Kommunalvalg på Færøerne 8. november 2016

18.10.2016  16:10
Der er udskrevet kommunalvalg på Færøerne den 8. november 2016

Hvis du opholder dig udlandet og derfor er forhindret i at stemme på Færøerne på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller konsulat, hvis du har valgret.

Hvis det er praktisk for dig, er du velkommen til at brevstemme på Danmarks Europarådsrepræsentation i Strasbourg, 20 Avenue de la Paix, 67000 Strasbourg, Tlf: +33 3 88 35 69 49.

Der er ikke nogen sidste frist for, hvornår du kan brevstemme i udlandet, men din brevstemme bør selvsagt afgives i passende tid inden valgdagen.

Du kan afgive din stemme her på repræsentationen alle hverdage frem til valgdagen fra 11.00-13.00 og fra 14.00-16.00. Repræsentationen sørger for at videresende din stemme til rette vedkommende.

Husk at medbringe gyldig legitimation, eksempelvis pas, kørekort eller sygesikringsbevis.