Spring til indhold

Kronprinsparret på erhvervsfremstød i Nederlandene i november 2020

13.07.2020  16:01
Den grønne omstilling er i fokus, når Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen sammen med en større dansk erhvervsdelegation den 2.-3. november 2020 besøger Nederlandene.

Fremstødet har fokus på at øge det dansk-nederlandske samarbejde om grøn omstilling inden for energisektoren.

Gennem årene har Kronprinsparret stået i spidsen for adskillige erhvervs- og kulturfremstød. Sidste år besøgte Kronprinsparret blandt andet Sydkorea og Frankrig og tidligere er besøg gået til USA, Tyskland, Canada, Polen, Mexico og Chile.

Nederlandene er en af verdens fem mest konkurrencedygtige og innovative økonomier og en vigtig handelspartner for Danmark. I 2019 udgjorde Nederlandene det sjettestørste eksportmarked for danske varer og services, og Danmark og Nederlandene har meget tætte relationer og et omfattende samarbejde på en række områder inden for politik, kultur, samhandel og investeringer.

Kronprinsparret vil under besøget i Nederlandene blandt andet deltage i en erhvervskonference og en række besøg til store nederlandske virksomheder og regioner samt havnen i Rotterdam. Deres Kongelige Højheder vil endvidere være værter ved en officiel middag med gæster fra danske og nederlandske virksomheder og organisationer.

Erhvervsfremstødet har fokus på grøn omstilling i energisektoren, særligt danske løsninger inden for fjernvarme, energieffektivitet og vedvarende energi. Danmark og Nederlandene er begge lande med ambitiøse klimapolitikker, og vi har meget at lære af hinanden, når det gælder innovative og fremtidssikrede løsninger på de samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor, ikke mindst på klimaområdet.

Formålet med besøget er at understøtte danske virksomheders vækst og position på det nederlandske marked samt at befæste de nære relationer mellem Danmark og Nederlandene. Derfor er målsætningen at skabe en platform for konkrete fremtidige samarbejder, der vil udvikle og tilpasse bæredygtige løsninger for grøn omstilling.

Informationer om presserejse, program med videre offentliggøres senere.