Spring til indhold

To praktikanter til Europarådsrepræsentationen

Danmarks Faste Repræsentation ved Europarådet søger to praktikanter til perioden 1. september 2021 til ultimo januar 2022. Frist for ansøgning er 1. februar 2021.

Vil du gerne prøve kræfter med det danske diplomatis arbejde for at fremme menneskerettigheder, retsstat og demokrati? Omsætte din akademiske viden til praktisk kunnen? Så er et praktikophold ved Danmarks Repræsentation ved Europarådet noget for dig.

Repræsentationen varetager danske interesser i Europarådets Ministerkomité og underordnede arbejdsgrupper. Organisationen og de 47 medlemslande arbejder især med:

  • Menneskerettigheder;
  • Retsstat og demokratiudvikling;
  • Kultur, social sammenhæng m.m.;
  • Prioriterings- og budgetspørgsmål i Europarådet.

Som praktikant bliver du en del af repræsentationens daglige arbejde. Du vil bistå med at følge møder, lave research og skrive indberetninger og afrapporteringer til Udenrigsministeriet og andre danske myndigheder. Til møderne vil du komme helt tæt på politiske forhandlinger samt diskussioner om fx staters implementering af domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Under opholdet vil du blive inddraget i udenrigstjenestens diplomatiske håndværk ved en af Europas vigtigste organisationer. Du kommer til at virke i frontlinjen for arbejdet med fremme af menneskerettigheder, retsstat og demokrati. 

Som praktikant har du rig mulighed for at arbejde selvstændigt efter nærmere aftale. Europarådets store mødeaktivitet giver dig mulighed for at engagere dig i områder, som har din særlige interesse. Du må derfor være aktiv i tilrettelæggelsen og koordineringen af dit arbejde med repræsentationens øvrige personale. 

Arbejdsopgaverne tilpasses repræsentationens opgaver generelt, og der kan i perioder forekomme øget arbejdsbelastning. Som praktikant vil du få en af repræsentationens faste medarbejdere som vejleder.

Sigtet med praktikopholdet:
Uddannelsespraktik, der er meritgivende.

Forventninger til praktikanten: 
Vi søger to praktikanter, der har en bachelorgrad i jura, statskundskab, internationale forhold, europæiske studier eller lignende. Det er en forudsætning, at ansøgeren er indskrevet på et studium på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt samt ikke allerede har erhvervet en master.  

Kendskab til og interesse for den aktuelle politiske udvikling i Europa er en selvfølge.
 
Det kræves, at ansøgeren er flydende i dansk og engelsk på skrift og i tale. Kundskaber i fransk vil være en fordel, men ikke et krav. Erfaring med informationssøgning er en selvfølge.

Praktikvilkår og andre forhold:
Praktikanten er selv ansvarlig for udgifter i forbindelse med ophold i Strasbourg, men der udbetales boligrefusion op til 3.000 DKK pr. måned. Hertil skal praktikanten selv dække udgifter til private rejser samt syge-, ansvars- og ulykkesforsikring. Praktikken er ulønnet.

Ansøgere må ikke tidligere have været i praktik i udenrigstjenesten.

Det kan oplyses, at de fleste andre repræsentationer ligeledes har praktikanter (bl.a. Finland, Norge, Sverige, Nederlandene, Schweiz og Tyskland). Der er derfor rig mulighed for at møde studerende fra andre lande.

Se i øvrigt Udenrigsministeriets retningslinjer for praktikant i udlandet.

Praktikperiode: 
Forårsperioden strækker sig fra 1. februar til ultimo juli.

Efterårsperioden strækker sig fra 1. september til ultimo januar.

Ansøgning:  

Ansøgningsfristen for praktikophold i efteråret 2021 er 1. februar 2021.

Ansøgningsfristen for praktikophold i foråret 2022 er  1. september 2021.

Den samlede ansøgning bør indeholde følgende elementer: Ansøgning (max. 1 A4-side), CV, karakterblad fra uddannelsessted(er), evt. anbefalinger og andre relevante bilag. Ansøgning og bilag fremsendes i PDF-format, og gerne i én samlet PDF-fil. Vi foretrækker, at du skriver din ansøgning på dansk.

Ansøgning inkl. CV, uddannelsesbevis samt evt. udtalelser sendes gerne med e-post til:

Représentation Permanente du Danemark
20, Avenue de la Paix
F-67000 Strasbourg

eller

sxbrep@um.dk

Yderligere oplysninger:

tlf. + 33 3 88 35 69 49
fax. + 33 3 88 25 54 19

http://www.europaraadet.um.dk (Repræsentationens hjemmeside)

http://www.um.dk/  (Udenrigsministeriets hjemmeside)

http://www.coe.int/  (Europarådets hjemmeside)