Spring til indhold

Dansker valgt ind i Europarådets Budgetkomite - markant dansk engagement i reformarbejdet

27.05.2020  13:39
Danmark er blevet valgt ind i Europarådets rådgivende budgetkomite. Tidligere chef for Udenrigsministeriets administrationsafdeling og mangeårig ambassadør, Niels Pultz, er netop blevet valgt ind i Europarådets budgetkomite for perioden 2020-22. Der var tale om kampvalg i Europarådets Ministerkomite. Det er første gang siden 1995, at Danmark er repræsenteret i budgetkomiteen.

Europarådet står i disse år overfor et omfattende reformarbejde. Danmark var som formand for Ministerkomitéen i 2017-2018 med til at få reformarbejdet placeret højt på dagsordenen i organisationen og bakker derfor aktivt op om Generalsekretærens reformdagsorden. Som administrationschef i Udenrigsministeriet var Niels Pultz selv engageret i en række moderniserings- og reformprocesser, og han har de senere år fungeret som mediator for de repræsentationsansatte medarbejdere  på ambassaderne. Niels Pultz har endvidere bl.a. været ambassadør ved EU-repræsentationen,  i Spanien og i Irland. I 2013-15 var han bestyrelsesmedlem i den grønne organisation, GGGI,  ligesom han var Udenrigsministeriets klimarepræsentant i 2009. Niels Pultz er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet.

Budgetkomiteen rådgiver Europarådets ministerkomite samt Europarådets Generalsekretær om Rådets budget og organisation. Komiteen består af 11 særligt udvalgte eksperter, som repræsenterer Europarådets 47 medlemslande (alle EU-lande samt bl.a. UK, Rusland, Ukraine, Tyrkiet og det vestlige Balkan). Europarådet samarbejder om menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincipper, og Danmark har været medlem siden Europarådets oprettelse i 1949.Seneste nyt

    Se alle