Spring til indhold

Repræsentationens velkomst

Velkommen til hjemmesiden for Danmarks Faste Repræsentation ved Europarådet.

Repræsentationen følger arbejdet og varetager danske synspunkter i Europarådets Ministerkomite og underliggende organer. Vi er således et bindeled mellem Europarådet med dets 47 medlemslande og Udenrigsministeriet og de øvrige danske ministerier og styrelser, der deltager i Europarådssamarbejdet.

Europarådet fra 1949 er den ældste af de europæiske organisationer, der opstod efter anden verdenskrig. Danmark var blandt de oprindelige 10 medlemmer.

I de forløbne år har Danmark aktivt deltaget i Europarådets standardsættende arbejde, der især har udfoldet sig på områder som sikring af menneskerettighederne, demokrati og retssamfund. Værdier som også vort eget samfund bygger på.
 
Med ophøret af den kolde krig søgte landene i Central- og Østeuropa medlemskab af Europarådet, der på få år fordoblede sit medlemstal. Deres deltagelse i samarbejdet især i Ministerkomiteen og Den Parlamentariske Forsamling bidrog til at stabilisere de nye demokratiske strukturer. Mange af landene kvalificerede sig samtidig til at blive medlemmer af EU.
 
Europarådet er en stor og vidtforgrenet organisation. Vi håber, at besøgene på hjemmesiden her og gennem de mange links kan finde nyttige oplysninger om Europarådet og om Danmarks deltagelse i samarbejdet. Det siger sig selv, at vi på Repræsentationen står til rådighed ved besvarelsen af eventuelle spørgsmål.