Gå til indhold

Danmark i Europarådet

Danmark var blandt medstifterne af Europarådet i 1949, og medlemskabet har siden indtaget sin naturlige plads i Danmarks vidtforgrenede internationale engagement, hvor multilateralisme (medlemskab af internationale organisationer) altid har haft en høj prioritet.

Europarådet ses således som et middel til at fremme de ideer om demokrati, retssamfund og respekt for menneskerettigheder, som vort eget samfund er bygget på.  

Udenrigsministeren er medlem af Ministerkomitéen. Danmark havde senest formandskabet for Komitéen i perioden november 2017 til maj 2018.
 
Danmarks faste repræsentant (ambassadør) ved Europarådet deltager i Ministerkomitéens ugentlige møder (Stedfortræderkomiteen). Den faste repræsentation (ambassade) følger arbejdet i Komitéen og dens underliggende organer og er på denne måde et bindeled mellem Europarådet med dets 46 medlemslande og Udenrigsministeriet og de øvrige danske ministerier og styrelser, der deltager i Europarådssamarbejdet.
 
Den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling udgøres af ti danske folketingsmedlemmer (fem medlemmer og fem suppleanter). De indgår i Forsamlingens forskellige partigrupper og dens forskellige faglige udvalg.
 
Et tilsvarende antal danske repræsentanter for regioner og kommuner deltager i Kongressen af Lokale og Regionale Myndigheder.
 
Ligesom Danmark er repræsenteret ved én dommer i Menneskerettighedsdomstolen, indgår der danske repræsentanter i de fleste af de uafhængige organer og udvalg, som bl.a. udfører overvågningsopgaver.
 
Et antal danskere er som internationale embedsmænd ansat i Europarådets sekretariat, hvor der tilstræbes en vis balance mellem medlemsstaterne i forhold til deres bidrag til budgettet. Danmark er, som en række medlemsstater, noget underrepræsenteret. Der vil ofte også være danskere, udsendt (sekunderet) i særlige midlertidige  funktioner.
 
Danmark har tiltrådt de fleste af Europarådets konventioner. Der udarbejdes løbende oversigter over landenes tilslutning til og evt. undtagelser fra de enkelte konventionstekster.

Sædvanligvis en gang om året gennemfører Folketinget en debat om Europarådets virksomhed og Danmarks deltagelse heri på grundlag af en skriftlig redegørelse fra regeringen. Den seneste redegørelse kan findes i dokumentbiblioteket.